Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Cuộc thi được sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế - FIAP, Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ – PSA, Hội nhiếp ảnh ISF của Pháp.Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam – VAPA.
YEAR 2012
Hạn chót gởi ảnh: 02/11/2012

Events
 • Hạn chót gởi ảnh
 • Chấm ảnh ngày
 • Công bố kết quả
 • Triển lãm
 • Gởi Catalogue
Date
 • 30/10/2012
 • 12 - 20/11/2012
 • 01/12/2012
 • 20/01/2013
 • 02/2013

Thống kê cuộc thi GDPC-2012
17 người trực tuyến
 • Tác giả dự thi: 910
 • Hình ảnh dự thi: 10357
 • Quốc Gia: 52