Giải thưởng: Cuộc thi ảnh Quốc Tế CLB Nhiếp Ảnh Gia Định lần III năm 2012

Tổng số giải thưởng của cuộc thi là 52 giải

Ảnh Trắng Đen

- FIAP: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
- PSA: 01 Gold medal
- VAPA: 01 Gold medal, 01 silver medal, 01 bronze medal
- ISF: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
-GDPC: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
* GDPC Special prize: 03 Gold medal (Best creative, Best action, Best portrait)

Ảnh Màu

- FIAP: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
- PSA: 01 Gold medal
- VAPA: 01 Gold medal, 01 silver medal, 01 bronze medal
- ISF: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
- GDPC: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
* GDPC Special prize: 03 Gold medal(Best creative, Best action, Best portrait)

Ảnh Thiên Nhiên

- FIAP: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
- PSA: 01 Gold medal
- GDPC: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
- PESGSPC: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal

Ảnh Du Lịch

- FIAP: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
- PSA: 01 Gold medal
- GDPC: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal
- PESGSPC: 01 Gold medal, 01 Silver medal, 01 Bronze medal