Lịch biểu: Cuộc thi ảnh Quốc Tế CLB nhiếp ảnh Gia Định lần III năm 2012


- Hạn chót gởi ảnh: 30-10-2012

- Chấm ảnh ngày: 12 đến 20-11-2012

- Công bố kết quả: 01-12-2012

- Khai mạc triển lãm: 20-01-2012

- Gửi Sách ảnh : Tháng 02-2013