Giám khảo Cuộc thi ảnh Quốc Tế CLB nhiếp ảnh Gia Định lần III năm 2012

Ảnh Trắng đen

Ông Hoàng Quốc Tuấn (Vietnam)
Ông Nguyễn Dần (Vietnam)
Ông Long Thành (Vietnam)
Ông Claude Wegscheider (America)
Ông Thomas Lang (America)

Ảnh Màu

Ông Hoàng Thạch Vân (Vietnam)
Ông Lý Hoàng Long (Vietnam)
Ông Trương Hoàng Thêm (VN)
Bà Marie Louise Bernard (France)
Ông Mikhail Bondar (Ukraine)

Ảnh Thiên Nhiên

Ông Goerges DELATTRE (France)
Ông Pierluigi RIZZATO (Italy)
Ông Thierry VEZON (France)

Ảnh Du Lịch

Ông Francis Tack (France)
Ông Phạm Văn Tý (Vietnam)
Ông Costakis Cleanthous (Cyprus)